Siirry sisältöön
kinestetiikkakoulutus
etusivukuva

Kinestetiikkakouluttaja ja Stressinhallintavalmentaja Matti Haaparanta

Koulutan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille miten vuorovaikutusella ja hoitotyössä omalla liikkumisella ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

Minulla on yli 10 vuoden lähihoitajan laaja-alainen työkokemus kehitysvammaisten ihmisten parissa, lapsista aikuisiin. Erityisosaamiseni on liikuntarajoitteisten kehitysvammaisten kanssa vuorovaikuttaminen ja avustaminen. Olen myös kokenut vanhus- ja vammaistyön sekä lastensuojelun ammattilainen.  Olen Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n hyväksymä kouluttaja ja VALVIRA-rekisteröity lähihoitaja rekisterinumerolla 60504535471.

Kouluttajana tarjoan jokaiselle kurssilaisille turvallisen tilan kehittää omaa osaamistaan. Haastan ja kannustan oppimaan. Koulutukseni ovat käytännön läheisiä ja tuon koulutuksiini yli 10 vuoden kokemuksen hoitotyöstä ja viimeisimmän tiedon stressinhallinnasta hoitotyössä.

 

Hoitotyö liikuttaa - päivän koulutus

Lataa kurssiesite
 Nyt mukana Stressinhallinnan valmennusosio. Hinta on sama mutta koulutuksen sisältö on laajentunut. Tästä kokonaisvaltainen koulutus, jonka avulla työssä jaksaminen viedään kokonaan uudelle tasolle.

Mitä kurssilaiset ovat olleet mieltä?

"Kouluttaja oli asiasta itse innostunut ja tämä näkyi läpi kurssin. Kouluttajalla itsellä hyvä kokemus hoitotyöstä ja näin ollen helppo suhtautua meidän yksikköön. Sujuva ulosanti ja miellyttävä ihminen tämä Matti"
Kinestetiikan peruskurssilainen, Tampere 2024
"Rentoa ja hyvää pöhinää. Vuorovaikutusta syntyi. Ideointimahdollisuuksille oli tilaa."
Kinestetiikan peruskurssilainen, Seinäjoki 2023
"Sain paljon vinkkejä omaan työskentelyyn, ergonomiaan ja miten käytännössä toimin voimavaralähtöisesti asiakkaan kanssa kuntouttavalla työotteella."
Kinestetiikan peruskurssilainen, Tampere 2024

Mitä kurssilaiset ovat olleet mieltä?

"Ennakko-odotuksena oli, että aihe on "tylsä" mutta käytännössä oli mielenkiintoista. Kouluttaja osasi ottaa meidät jokaisen mukaan arvokkaasti ja jokaisen huomioiden. Opelle täys 10!"
Kinestetiikan peruskurssilainen, Nivala 2024
"Kiinnitän jatkossa huomiota mihin kosketan asiakasta ja hyödynnän painonsiirtoa siirtymisen avustamisessa."
Kinestetiikan peruskurssilainen, Nivala 2024
aisti tieto-3

Hoitotyö liikuttaa - päivän koulutus

Hoitotyö liikuttaa on Aistitiedon oma yhden päivän koulutus hoivakotisi henkilöstölle.

Koulutus keskittyy hoitajien työergonomiaan ja asiakkaiden avustustilanteisiin heräämisestä nukkumaanmenoon. 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tieto ja taito miten omalla työskentelytavalla ennaltaehkäistään pitkiä tuki- ja liikuntaelin sairauksista johtuvia poissaoloja.

Osallistuja osaa avustaa asiakasta järkevästi ja asiakas saa elintärkeää liikettä kaikissa avustustilanteissa.

Työyhteisönne hoitajat pysyvät toimintakykyisenä ja asiakastyytyväisyys kohenee, kun hoitajat osaavat avustaa asiakasta hänen voimavarojensa puitteissa.

Nyt mukana hoitajan stressinhallinnan valmennusosio. Opit tunnistamaan oman kehon stressin varoitusmerkit, opit jarruttamaan tilanteen ja aloittamaan palautumisen.

Koulutuksen hinta on 219€ + alv 24% / osallistuja.

 

aisti tieto-3

Kinestetiikan peruskurssikoulutus

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n neljän päivän mittainen kurssikokonaisuus.

Hoitaja ymmärtää oman liikkumisen tärkeyden avustamistilanteissa. Näin hän ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia pitkiä poissaoloja. Hoitaja osaa kohdata asiakkaan hänen voimavarojaan hyödyntäen. Hoitajalle työ kevenee ja asiakas kokee kohtaamiset miellyttävänä.

Kinestetiikan käsitteet 2021

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen mukaan: 

Kinestetiikka ei ole terapiamuoto vaan perustavanlaatuinen ymmärrys ihmisen toimintoihin liittyvistä tekijöistä.

Kinestetiikan tuottaman tiedon tavoitteena on tukea ihmisen perustoimintojen suorittamista siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee osallistumaan aktiivisesti elämäänsä huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikassa keskeistä on kommunikonti liikkeen ja koskettamisen avulla. Ihmisen liikkuminen ei tapahdu sattumalta, vaan se on selkeästi strukturoitavissa, muutettavissa ja opittavissa. Kinestetiikan periaatteet ovat integroitavissa kaikkiin hoidollisiin toimintoihin.

(lähde: Suomen Kinestetiikkayhdistys ry)

AISTITIETOISUUTTA HOITOTYÖHÖN

Aistitietoisesti työtään tekevä hoitaja pysyy toimintakykyisenä ja ennaltaehkäisee omalla toiminnallaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja. Aistitietoinen hoitaja osaa kohdata asiakkaan hänen voimavarojaan hyödyntäen. Asiakkaan hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys lisääntyy.

Aistitietoinen hoitaja ei riko kehoaan arjen työssä. Aistitietoinen hoitaja ei aiheuta mustelmia asiakkaan kehoon työtään tekemällä.

Aistitietoinen organisaatio on pitovoimainen, asiakastyytyväinen ja tuottava.